Wednesday, December 24, 2008

हम हुनकर छी

हम हुनकर छी

जिनका स

रूप आ रंग पेने छी

हम हुनकर छी

जिनका स

संस्कार आ मर्यादा पेने छी

हम हुनकर छी

जिनका स

अक्षर आ शब्द पेने छी

हम हुनकर छी

जिनका स

कदम आ ताल पेने छी

मुदा, हम हुनका स अलग छी

जिनकर ओछापन आ छिछलापन

आत्माक आगू खसबाक लेल मजबूर करैत छथि।